Tổng Hợp

Pay acc là gì? Câu trả lời chính xác nhất!

acc-la-gi-1-a1-thanglong

Pay acc là gì hay acc bay là gì Chia sẻ và giải thích chính xác pay acc nghĩa là gì trên facebook.

Pay acc là gì?

Pay là “bán”.

Acc là Account, có nghĩa là “tài khoản” trên Facebook.

Vậy pay acc là gì? Có nghĩa là “bán tài khoản” trên facebook.

Nhưng thực chất, pay acc là một trò chơi chữ được ghép từ từ đồng âm của “bay acc”, mang nghĩa hoàn toàn khác với “bay acc”.

Flying là một ám chỉ từ “mất mát”, “mang đi” (cách nói của hacker) tương tự như “màu sắc bay”.

Acc là Account, có nghĩa là “tài khoản” trên Facebook.

acc-la-gi-1-a1-thanglong

Acc bay đồng nghĩa với việc “mất tài khoản” trên facebook

* Lưu ý: Bei Zian Dzuein là meme ngành lập trình, dựa theo Bùi Văn Nguyên, có rất nhiều meme hài hước trong meme này. Mọi người nghĩ rằng lập trình là một ngành công nghệ rất nhàm chán, nhưng Bei Zian Dzuein meme mang đến sự hài hước vui nhộn và giàu tính CNTT cho ngành lập trình.

Pay acc là gì? Câu trả lời chính xác nhất là mất tài khoản facebook

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like