Chính sách bảo mật

Điều khoản sử dụng

Bằng cách sử dụng trang web chungcuthanglong.vn, người dùng được coi là chấp nhận các điều khoản sử dụng sau đây.

Quyền sở hữu trí tuệ

Toàn bộ nội dung của trang web của chungcuthanglong.vn, bao gồm nhưng không giới hạn, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, tên, nhãn hiệu và các dấu hiệu phân biệt khác, hình ảnh, số liệu, bản vẽ, biểu tượng logo, bản ghi âm và phần mềm, là tài sản của chungcuthanglong.vn và các công ty liên kết, người cấp phép và các đối tác. Mọi quyền lợi không được công nhận đều được lưu trữ. Việc sao chép, chuyển giao, sửa đổi, lưu, xuất bản và phân phối nội dung của trang web của chungcuthanglong.vn hoặc một phần của trang web đó bị cấm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chungcuthanglong.vn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Trang web của chungcuthanglong.vn và nội dung của nó được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”, tuy nhiên trang web và nội dung của nó đã được biên soạn bằng sự chăm chút chuyên nghiệp. chungcuthanglong.vn không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào đối với thông tin có trong trang web của chungcuthanglong.vn, bao gồm bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin. Không có gì được đưa vào trang web của chungcuthanglong.vn hoặc trên các trang web và cổng thông tin khác (ví dụ: etuovi.com, immowelt.de) chungcuthanglong.vn gửi thông tin tiếp thị đến, có thể được coi là một lời đề nghị hoặc cam kết ràng buộc của chungcuthanglong.vn.

chungcuthanglong.vn SẼ KHÔNG CÓ SỰ KIỆN CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ MẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI KHÔNG ĐÚNG VÀ HẬU QUẢ, NHƯ MẤT DOANH THU, MẤT THU NHẬP, MẤT LỢI NHUẬN, LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP HOẶC MẤT DO DỮ LIỆU, SẮP XẾP CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC SỰ TƯƠNG THÍCH HOẶC KHÔNG CÓ TÍNH KHẢ NĂNG CỦA CÙNG. KHÔNG GẦN chungcuthanglong.vn CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO DO LỖI, TRUYỀN ĐỘNG HOẶC TÍNH KHÔNG KHẢ NĂNG CỦA HỆ THỐNG DỮ LIỆU HOẶC TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU HOẶC THIỆT HẠI DO PHẦN MỀM HOẶC VIRUSES.

Thông tin cá nhân

chungcuthanglong.vn tuân thủ luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bạn có thể yêu cầu chungcuthanglong.vn thu thập hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bất cứ lúc nào.

Back to top button