Tổng Hợp

Hình lăng trụ đều là gì? Định nghĩa và Thuộc tính

Định nghĩa hình lăng trụ đều: Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều. (Hình lăng trụ đứng là …

1. Định nghĩa của một Lăng trụ đều

Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều.

(Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ có các cạnh bên vuông góc với mặt đáy.)

2. Tính chất của Lăng trụ đều:

+ Hai đáy là hai đa giác đều.

+ Các cạnh bên vuông góc với đáy.

+ Các cạnh bên vuông góc với đáy.

Các mặt bên của lăng trụ đều là các hình chữ nhật bằng nhau.

lang-tru-deu-2-a10-chungcuthanglong

Hình lăng trụ đều thường gặp trong các bài toán tổng hợp bao gồm lăng trụ tam giác đều, lăng trụ tứ giác đều, lăng trụ ngũ giác đều, lăng trụ lục giác đều, …

Ví dụ, khi bài toán là “lăng trụ tam giác đều”, ta vẽ một lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều.

Nếu câu hỏi “lăng trụ tứ giác đều” đề cập đến việc vẽ hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông.

Xem thêm các định nghĩa liên quan đến Lăng trụ đều, ví dụ: Hộp đứng, Hộp hình chữ nhật, Hình lập phương, … trong bài viết khác nhé.

Related Articles

Back to top button