Tổng Hợp

Quản trị là gì? Phân biệt giữa quản trị và quản lý

Quản trị là gì?Quản trị không phải là một khái niệm xa lạ với nhiều doanh nghiệp. Bất kỳ công ty, tổ chức, xí nghiệp hay quốc gia nào cũng cần quản trị. Quản trị là chìa khóa thành công của một tổ chức. Vậy quản trị là gì và quản trị khác với quản lý như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này.

Quản trị là gì? Một số định nghĩa về quản trị

Quản trị là gì? Thuật ngữ này đã được giải thích theo nhiều cách khác nhau và vẫn chưa có sự thống nhất. Mọi người thường nghe nhiều về quản lý nhân sự, quản lý kinh doanh, quản lý khách sạn… Mỗi tác giả đều có định nghĩa riêng khi nói về quản lý. Cùng tham khảo một số định nghĩa về khái niệm quản lý phổ biến nhé! Theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell: “Quản trị là việc thiết lập và duy trì một môi trường trong đó các cá nhân có thể hoạt động hiệu quả và hiệu quả trong các nhóm.” Theo Robert Albanese, “Quản trị là việc sử dụng các nguồn lực, các quá trình công nghệ và xã hội ảnh hưởng đến hoạt động của con người và tạo điều kiện cho sự thay đổi để đạt được các mục tiêu của tổ chức. ”Theo James Stoner và Stephen Robbins,“ Quản trị là việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát hoạt động của các thành viên trong tổ chức và việc sử dụng tổ chức. Quá trình bằng cách đó tất cả các nguồn lực khác để đạt được mục tiêu của họ. Các mục tiêu đã nêu “. Sau khi tham khảo một số định nghĩa về quản lý, chúng ta có thể rút ra một số định nghĩa riêng biệt: Quản lý là quá trình thực hiện các hoạt động thông qua nỗ lực của những người khác để đảm bảo rằng công việc được thực hiện. Quản trị là sự phối hợp có hiệu quả các hoạt động của những người bình thường trong một tổ chức. Đó là quá trình đạt được mục tiêu đã định bằng cách phối hợp các nguồn lực của tổ chức. Quản trị cũng là quá trình mà các nhà quản lý lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát.

quan-tri-la-gi-a10-chungcuthanglong

Bản chất của quản trị

Bản chất của quản trị là gì? Đó là tạo ra giá trị thặng dư. Chức năng chính của quản lý là ra quyết định. Quản lý giúp tìm ra cách làm việc phù hợp với hiệu quả tối đa và chi phí tối thiểu. Mặc dù có nhiều khái niệm khác nhau về quản trị là gì, nhưng chỉ có một bản chất của quản trị. Việc quản trị đòi hỏi ba điều kiện cơ bản sau đây. Phải có một quản trị viên. Đây là những yếu tố tạo ra hiệu quả quản trị và là đối tượng của quản trị hơn nữa. Chủ thể bị quản lý phải chấp nhận sự ảnh hưởng này. Hiệu ứng này có thể xảy ra một hoặc nhiều lần liên tiếp. Các mục tiêu phải được đặt ra cho các chủ thể và đối tượng quản trị. Đây là cơ sở để chủ thể tạo ra các nhân tố ảnh hưởng. Cơ quan hành chính bao gồm một hoặc nhiều người. Đối tượng là một tổ chức, tập thể hoặc thiết bị hoặc máy móc. Phải có nguồn lực. Các tài nguyên giúp quản trị viên sử dụng trong quá trình quản lý.

Chức năng của Quản lý

Khi bạn hiểu quản lý là gì, bạn sẽ hiểu được 4 chức năng cơ bản, bao gồm: (1) Lập kế hoạch: Lập kế hoạch bao gồm: Làm rõ mục tiêu và phương hướng Soạn thảo kế hoạch Quy trình hành động Lập kế hoạch hành động Đề xuất các biện pháp kiểm soát Cải tiến và phát triển kế hoạch tổ chức Các chức năng giúp phối hợp hoạt động giữa các nhân viên và giúp một tổ chức hoạt động hiệu quả.

quan-tri-la-gi-a8-chungcuthanglong

(2) Tổ chức: Quản lý đóng vai trò tổ chức. Công tác tổ chức bao gồm: Thành lập sơ đồ tổ chức mô tả nhiệm vụ của từng bộ phận Thiết lập tiêu chuẩn cho từng công việc Công việc này đòi hỏi sự phân bổ và bố trí nhân lực hợp lý. Ngoài nguồn nhân lực, ban lãnh đạo sắp xếp máy móc và kinh phí cho tổ chức. (3) Lãnh đạo: Quản lý bao gồm các hoạt động lãnh đạo của tổ chức. Đây là ảnh hưởng của nhà quản lý đối với cấp dưới. Lãnh đạo bao gồm: Tạo động lực cho nhân viên Dẫn dắt và kèm cặp Xây dựng mối quan hệ giữa nhân viên và người quản lý Xây dựng mối quan hệ giữa người quản lý và các tổ chức khác Người quản lý giao nhiệm vụ cho nhân viên để đạt được mục tiêu chung. Người quản lý sử dụng các phương pháp quản lý của riêng mình để giám sát và giúp đỡ nhân viên làm việc hiệu quả. (4) Kiểm soát: Quản trị là hoạt động của kiểm soát. Ban lãnh đạo phải cố gắng đảm bảo rằng tổ chức hoạt động phù hợp với các mục tiêu và phương hướng đã nêu. Khi phát sinh các vấn đề và sai sót, ban lãnh đạo cần có những điều chỉnh cần thiết.

Các biện pháp kiểm soát bao gồm: Xác định tiêu chuẩn kiểm tra Lập kế hoạch kiểm tra Các công cụ dùng để kiểm tra Đánh giá tình hình, thực hiện hành động khắc phục nếu có cơ quan chức năng đã giúp tạo ra hệ thống, phối hợp các quy trình để tối đa hóa năng suất và nâng cao chất lượng lao động. Ngoài bốn chức năng trên, quản lý còn có chức năng tư duy. Bởi vì các kế hoạch và chính sách đều dựa trên những tư duy này.

Quản trị đã đóng một vai trò quan trọng trong toàn xã hội từ thời cổ đại. Tuy tên gọi khác nhau nhưng chức năng của quản lý là không thể phủ nhận. Ví dụ, các Kim tự tháp lớn đã hoạt động ở Ai Cập. Dù đã hàng nghìn năm trôi qua nhưng nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Xây dựng công trình đẳng cấp quốc tế này phải là hoạt động quản lý. Đây là những kế hoạch, những dự báo về công việc cần thực hiện. Ngoài ra, cần tổ chức huy động nhân lực, vật tư thi công. Tất nhiên, những người kiểm soát và kiểm soát là điều cần thiết để hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Phân biệt giữa quản trị và quản lý

Quản trị và quản lý là hai khái niệm rất dễ bị nhầm lẫn hiện nay. Khi điều hành một cơ cấu tổ chức, cả điều hành và quản lý đều nói về công việc của một nhà lãnh đạo. Ở nhiều nơi, hai thuật ngữ này có thể thay thế cho nhau và có cùng ý nghĩa. Quản lý là toàn bộ quá trình ra quyết định về các chính sách, quy tắc và mục tiêu. Đây là những thao tác nâng cao. Quản lý là tiếp nhận, kết nối và phối hợp để đạt được các mục tiêu của quản lý.

Sự khác biệt giữa người quản lý và người được quản lý: Người quản lý cần có tổ chức, có tính nhất quán, linh hoạt và các phẩm chất làm việc hiệu quả. Người quản lý cần có tầm nhìn xa và có khả năng động viên, thúc đẩy và tạo động lực cho nhân viên của mình. Ban lãnh đạo cần xây dựng chiến lược. Quản lý quan tâm nhiều hơn đến chiến thuật và kế hoạch. Quản trị là xem những gì được phép và những gì không – làm điều đúng đắn. Quản lý là làm tất cả những điều được phép tối ưu hóa – bằng cách làm những điều đúng đắn. Về Đối tượng: Quản lý là quản lý công việc. Quản trị là quản lý con người. Về cơ bản: chức năng của quản trị là ra quyết định. Ban lãnh đạo đặt ra các mục tiêu và chính sách cho tổ chức. Chức năng của quản lý là thực thi. Quản trị là hành vi thực hiện các chính sách được xác định bởi quản trị. Về quy trình: Ban quản lý quyết định ai và như thế nào? Khi nào ban lãnh đạo quyết định trả lời câu hỏi này? Xét theo thứ bậc: Quản lý là cấp cao nhất Quản lý là hoạt động cấp trung gian Về mặt chức năng: Quản lý có chức năng điều hành. Người quản lý thực hiện công việc của mình dưới một số giám sát. Chức năng quan trọng nhất của quản lý là động viên và kiểm soát nhân viên. Quản lý có chức năng tư duy, các kế hoạch và chính sách được quyết định trên cơ sở tư duy. Chức năng quan trọng nhất của quản lý là lập kế hoạch. Về mức độ ảnh hưởng: quyết định quản lý bị ảnh hưởng bởi quyết định, ý kiến ​​của nhà quản lý Các quyết định quản lý bị ảnh hưởng bởi cộng đồng, chính phủ, tập quán …

quan-tri-la-gi-a9-chungcuthanglong

Về tổ chức: Việc quản lý thường xảy ra trong các doanh nghiệp thuộc chính phủ, quân đội, tôn giáo, giáo dục và các tổ chức doanh nghiệp như tài chính. Nó là một hệ thống tổ chức hiệu quả để quản lý con người và nguồn lực. Quản lý giúp nhân viên làm việc hướng tới mục tiêu chung. Quản trị phải kết hợp giữa lãnh đạo và tầm nhìn. Quản lý là một tập hợp con của quản lý. Quản lý giải quyết các vấn đề hoạt động và vận hành của một tổ chức. Dù là quản lý hay điều hành đều phải tuân theo những nguyên tắc, quy định, phương pháp, luật lệ và quy định nhất định. Tất cả đều là công việc khoa học. “Ai có thể tìm ra lý do tại sao? Ai có thể kiểm soát bao nhiêu tình yêu?” Thành công có thể được đo bằng địa vị và tiền bạc. Nhưng cái tâm, cái tình mà người quản lý đặt vào công việc của mình thì ai có thể sánh được? Quản lý là nghệ thuật đạt được mục tiêu thông qua những người khác. Quản trị có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của bất kỳ tổ chức, cộng đồng hay quốc gia nào. Hiểu được quản trị là gì và phân biệt quản trị với các thuật ngữ khác giúp các tổ chức xác định được vai trò và chức năng của quản trị. Từ đó tổ chức quản lý và lên lịch làm việc một cách hiệu quả và tối ưu nhất!

Hy vọng bài viết trên sẽ cho mọi người hiểu về quản trị là gì?

Related Articles

Back to top button