Forex Broker là gì? Ý nghĩa của môi giới

Forex Broker là người môi giới chứng khoán, người đóng vai trò trung gian giữa người mua và người bán. Để có thể giao dịch, đầu tiên người giao dịch phải tìm được một Forex Broker uy tín. Forex Broker là gì? Các Forex Broker ngoại hối là các sàn giao dịch ngoại hối (gọi… Continue reading Forex Broker là gì? Ý nghĩa của môi giới