In Charge Of Gì? Ý Nghĩa Phổ Biến Nhất

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cụm từ có nghĩa riêng và bạn không thể tách chúng ra để dịch. Ví dụ, bạn có biết cụm từ “in charge of”? Cụm từ này có nghĩa là gì và nó được sử dụng như thế nào? Chính vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ… Continue reading In Charge Of Gì? Ý Nghĩa Phổ Biến Nhất