Hình lăng trụ đều là gì? Định nghĩa và Thuộc tính

Định nghĩa hình lăng trụ đều: Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác đều. (Hình lăng trụ đứng là … 1. Định nghĩa của một Lăng trụ đều Hình lăng trụ đều là hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều. (Hình lăng trụ đứng… Continue reading Hình lăng trụ đều là gì? Định nghĩa và Thuộc tính