Tổng Hợp Các Linking Words Thông Dụng Nhất Trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, Linking words là một kiến ​​thức ngữ pháp quan trọng cần lưu ý. Liên kết Từ là thành phần giúp các đối tượng và các ý trong câu kết nối với nhau một cách logic và linh hoạt. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi tổng hợp tất cả 13 Từ Liên… Continue reading Tổng Hợp Các Linking Words Thông Dụng Nhất Trong Tiếng Anh