Nam tả nữ Hữu là gì? Ý nghĩa của câu tục ngữ trong đời sống và văn hóa Việt Nam

Có lẽ ai cũng đã từng nghe câu “Nam tả nữ Hữu” ít nhất một lần trong đời. Câu này được tổ tiên đúc kết và truyền từ đời này sang đời khác. Như một luật bất thành văn, bạn có biết cụm từ này có nghĩa là gì và áp dụng nó vào lĩnh… Continue reading Nam tả nữ Hữu là gì? Ý nghĩa của câu tục ngữ trong đời sống và văn hóa Việt Nam