Packing list là gì – Biểu mẫu danh sách đóng gói

Packing list hay còn gọi là danh sách đóng gói / bảng kê khai / danh sách hàng hóa chi tiết là một trong những chứng từ không thể thiếu trong bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Bảng kê đóng gói thể hiện rõ ràng những gì người bán đang bán cho người mua để… Continue reading Packing list là gì – Biểu mẫu danh sách đóng gói