Performance là gì? 4 bước để xây dựng chiến lược xây dựng nhanh nhất

Ngày nay, các nhà tiếp thị có thể thu thập dữ liệu chiến dịch 24/7, đo lường kết quả và tối ưu hóa nó để có kết quả tốt hơn. Bên cạnh tiếp thị nội dung, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, quảng cáo trả phí, … tiếp thị hiệu suất đang nổi lên… Continue reading Performance là gì? 4 bước để xây dựng chiến lược xây dựng nhanh nhất