Quản trị là gì? Phân biệt giữa quản trị và quản lý

Quản trị là gì?Quản trị không phải là một khái niệm xa lạ với nhiều doanh nghiệp. Bất kỳ công ty, tổ chức, xí nghiệp hay quốc gia nào cũng cần quản trị. Quản trị là chìa khóa thành công của một tổ chức. Vậy quản trị là gì và quản trị khác với quản… Continue reading Quản trị là gì? Phân biệt giữa quản trị và quản lý