Swag là gì? Giải thích nghĩa của từ swag, swag boy, swag girl

Ăn theo bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng “Cô nàng cử tạ”, nhân vật nữ chính và khẩu hiệu là “Swag”. Chính vì vậy mà thuật ngữ này đã bắt sóng và trở thành một trào lưu trong giới trẻ. Vậy swag là gì? Nó có ý nghĩa gì đối với những người trẻ tuổi?… Continue reading Swag là gì? Giải thích nghĩa của từ swag, swag boy, swag girl