Thiện Lành Là Gì?

Trong bài báo này, có một số điều đáng kinh ngạc. Đó là những gì ông Wu nói, khi có nhiều thông tin vào thời điểm đó cho rằng có dấu hiệu tội phạm trong vụ tai nạn và một “anh lãnh đạo tốt” đã kết luận rằng vụ tai nạn chỉ là một vấn… Continue reading Thiện Lành Là Gì?