Thuồng luồng là con gì? – Những sinh vật thần thoại nào trong văn học dân gian Việt Nam?

Từ xa xưa, những câu chuyện thần thoại, liên quan đến Thuồng luồng đã được lưu truyền trong nhân dân ta. Chúng được coi là những sinh vật khổng lồ với sức mạnh vô hạn. Nhưng bạn có biết Thuồng luồng là con gì không! Hãy theo dõi bài viết này để tìm hiểu về… Continue reading Thuồng luồng là con gì? – Những sinh vật thần thoại nào trong văn học dân gian Việt Nam?